Full logo

IRI

Zašto odabirati ovaj natječaj?

Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite istraživačko-razvojne kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama kroz:

  • potpore za projekte istraživanja i razvoja temeljem članka 25. Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084;
  • regionalne potpore za ulaganje temeljem članka 14. Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084.

Tko se može prijaviti?

Kakvo poslovanje treba biti ako se želite prijaviti?

Koliko bespovratnih sredstava je moguće ostvariti?

Koliki udio u prihvatljivim troškovima čini potpora?

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za ovaj poziv je 770.000.000,00 HRK, iznosi sufinanciranja su 1.000.000,00 do 25.000.000,00 HRK, dok je intenzitet potpore 25,00 – 85,00% ovisno o vrsti potpore i veličini poduzeća.

Koji su troškovi prihvatljivi na ovom natječaju?

  • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera
  • Neizravni troškovi – odnose se na troškove uredskog prostora
  • Ostali troškovi temeljeni na stvarnim iznosima
  • Ostali troškovi prihvatljivi za financiranje – financiranje ostalih troškova uz primjenu fiksnih stopa za troškove koji nisu troškovi osoblja nastali izravno kao posljedica provedbe projekta kod
  • prijavitelja/partnera izračunavaju se primjenom fiksne stope do 40% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
  • Trošak izrade studije izvedivosti prihvatljiv je samo ukoliko je povezan s drugim aktivnostima industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga.
  • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta (laboratoriji za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema);
  • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu, prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava uvjete

Do kada se možete prijaviti?

najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Kako olakšati put do bespovratnih sredstava?

Što mi nudimo svojim klijentima?

Zainteresirani ste?

Kontaktirajte nas odmah!

Povezani natječaji