Full logo

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Zašto odabirati ovaj natječaj?

Tko se može prijaviti?

Grupa A:

 • trgovačka društva
 • obrti
 • ustanove u kulturi
 • umjetničke organizacije

Grupa B:

 • trgovačka društva
 • obrti
 • ustanove u kulturi
 • umjetničke organizacije
 • fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice

Kakvo poslovanje treba biti ako se želite prijaviti?

ARHITEKTURA

71.11 Arhitektonske djelatnosti

DIZAJN

74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

ELEKTRONIČKI MEDIJI

60.10 Emitiranje radijskog programa

60.20 Emitiranje televizijskog programa

63.12 Internetski portali

FILM

59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova

FOTOGRAFIJA

74.20 Fotografske djelatnosti

GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI

18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa

59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

90.01 Izvođačka umjetnost

90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

IZDAVAŠTVO

58.11 Izdavanje knjiga

58.13 Izdavanje novina

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

58.19 Ostala izdavačka djelatnost

74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama

MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA

91.01 Djelatnosti knjižnica i arhiva

91.02 Djelatnosti muzeja

VIDEOIGRE – prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u razvoju i proizvodnji videoigara

58.21 Izdavanje računalnih igara

62.01 Računalno programiranje

UMJETNOST

90.03 Umjetničko stvaralaštvo

90.04 Rad umjetničkih objekata

UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI – niže navedene djelatnosti su prihvatljive samo ako ih obavljaju obrti koji imaju status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta

15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda

16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo

23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike

32.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenta.

Koliko bespovratnih sredstava je moguće ostvariti?

 • maksimalan iznos (Grupa A) – od 40.000,00 EUR , pa najviše do 995.000,00 EUR
 • maksimalan iznos (Grupa B) – od 15.000,00 EUR, pa najviše do 300.000,00 EUR

Koliki udio u prihvatljivim troškovima čini potpora?

Koji su troškovi prihvatljivi na ovom natječaju?

 • nabava, instalacija i puštanje u rad digitalnih alata, opreme i strojeva
 • radovi preuređenja i opremanja zgrade ili prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosti
 • patenti, autorska prava, licencije, znanja i dr., softver, ostale tehnologije potrebne za provedbu projekta
 • organizacija predstavljanja projekta, izrada trajne ploče, promidžbenih materijala i dr.
 • izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.
 • usavršavanje djelatnika
 • sudjelovanje na sajmovima
 • priprema projektnog prijedloga
 • upravljanje projektom
 • revizija projekta
 • izrada projektno – tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja zgrade ili poslovnog prostora

Do kada se možete prijaviti?

od 30. travnja do 1. srpnja 2024. godine

Kako olakšati put do bespovratnih sredstava?

Što mi nudimo svojim klijentima?

 • besplatna procjena izgleda za dobivanjem bespovratnih sredstava
 • sufinanciran trošak naše usluge iz natječaja

Zainteresirani ste?

Kontaktirajte nas odmah!

Povezani natječaji