Full logo

Biti u sustavu PDV-a ili ne biti?

„Treba li poduzeće biti u sustavu PDV – a?“, definitivno je jedno od najčešćih pitanja koja prolazimo s našim klijentima koji tek planiraju pokrenuti vlastito poslovanje. Ovim tekstom smo odlučili demistificirati tu temu te navesti nekoliko prednosti i mana.

Ukoliko započinjete vlastito poslovanje koje će biti primarno orijentirano na rad s fizičkim osobama kao što su šivanje odjeće ili keramičarski obrt, tada u svakom slučaju preporučamo da Vaša pravna osoba ne bude u sustavu PDV – a. Naime, uz bitnu činjenicu da ćete u startu nuditi 20,00% nižu cijenu od konkurenata, nećete imat obavezu mjesečne predaje PDV Obrazaca što će Vam u početku značiti veliko administrativno rasterećenje.

S druge strane, ukoliko planirate otvoriti firmu za trgovinu tada je jasno da ćete na dnevnoj bazi surađivati s pravnim osobama koje će uglavnom biti u sustavu PDV – a. U tom slučaju, bit će Vam od koristi da ste i Vi u sustavu PDV – a jer ćete moć s obračunatim PDV – om na izlaznim fakturama, „prebijati“ onaj kojeg ste preuzeli na ulaznim. U situaciji da ste se ipak odlučili ne biti u sustavu PDV – a nakon otvaranja firme za trgovinu, morate biti svjesni da ćete plaćati sve ulazne fakture u bruto iznosu (s uračunatim PDV – om) te će tada PDV ići u troškove. Prednost poslovanja u sustavu PDV – a jest činjenica da ćete iz zemalja EU moć nabavljati robu, radove i usluge, ali nećete bit obavezni plaćati PDV na te stavke, a što bi također bilo povoljno za firmu koja uvozi određena dobra.

U kontekstu natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava, katkad je PDV za firme kojima isti nije povrativ, opravdan trošak. Takav slučaj je i kod potpore za samozapošljavanje u sklopu koje se poduzetnicima početnicima, ukoliko nisu u sustavu PDV – a, financira bruto trošak svih stavki.