Full logo

Financijski ili operativni leasing

U ovom tekstu ćemo se kratko osvrnuti na glavne značajke financijskog, odnosno operativnog leasinga za poduzeća. Kada imate puno terenskih obaveza i često putujete, jasno je da na tom putu želite biti sigurni, ali istovremeno brzo i sigurno stići na odredište. U tu svrhu, poduzetnici jako često koriste leasing kao način financiranja vozila, stoga ćemo proći kroz osnovne razlike ova dva financijska instrumenta.

Financijski leasing obvezno uključuje učešće koje najčešće iznosi 20,00% nabavne vrijednosti vozila. Učešće je potrebno uplatiti prije dospijeća prve rate, a vlasnik vozila je upravo poduzeće koje koristi instrument. Drugim riječima, vozio postaje imovina poduzeća te se na njega obračunava zakonska stopa amortizacije. Nakon otplate posljednje rate, vozilo ostaje u vlasništvu poduzeća.

Operativni leasing ne podrazumijeva financijsko učešće, ali u tom slučaju vozilo nije imovina poduzeća. Nerijetko u slučaju operativnog leasinga postoje ograničenja koja postavlja leasing kuća poput ograničenja broja kilometara za vrijeme ugovora. Na kraju otplatnog roka, vozilo može otkupiti treća osoba, ali ne i poduzeće koje je koristilo operativni leasing.

Za oba kredita se kamatna stopa kreće između 5,00% i 6,50% i oba kredita zahtijevaju obvezno kasko osiguranje. Oba instrumenta podrazumijevaju nabavku, odnosno korištenje vozila u pravilu ne starijih od pet godina.