Full logo

Kako pokrenuti starački dom?

Zasigurno jedno od najčešćih pitanja i ideja za pokretanjem vlastitog posla idu u smjeru zasnivanja staračkog doma. Isto tako, vrlo se često poduzetnici raspituju o mogućnosti korištenja bespovratnih sredstava, upravo za otvaranje staračkog ili obiteljskog doma.

Upravo iz tog razloga odlučili smo navesti nekoliko bitnih smjernica kako pripremiti i provesti takav projekt. Prije svega, ukoliko imate osiguranu nekretninu spremnu za korištenje, možete iskoristiti potporu za samozapošljavanje tek kako biste si pripomogli u opremanju. Dakako, s potporom za samozapošljavanjem nije moguće provesti kompletan projekt otvaranja staračkog doma.

Kod apliciranja na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava, valja imati na umu da oni nisu trajno otvoreni, već nadležne institucije odrede termin raspisivanja i trajanje natječaja. Isto tako, za samo pokretanje nije dovoljna samo ideja, kao ni vlastito zemljište ili nekretnina. Naime, prilikom apliciranja, gotovo u pravilu, morate imati spremnu pravomoćnu građevinsku dozvolu, ili minimalno glavni projekt s troškovnicima ovisno o kompleksnosti radova. Naravno, zemljište na kojem provodite projekt mora biti u Vašem vlasništvu ili u dugoročnom najmu (barem 10 godina).

Vrlo bitan aspekt je i formalno obrazovanje i stečeno radno iskustvo osobe koja će biti zadužena za vođenje poslovanja. Vrlo je važno da osoba koja će biti odgovorna za projekt i buduće poslovanja ima relevantno obrazovanja i iskustvo iz predmetne branše. Ukoliko sam investitor nema potrebno obrazovanje i iskustvo, tada svakako u timu, na rukovodećoj poziciji, mora imati osobu koja odgovara tim zahtjevima.

Na samu odluku o tome hoće li Vaše poduzeće ili obrt ostvariti potporu za otvaranje staračkog doma itekako utječe i financijska sposobnost. Naravno da projekt od nekoliko stotina tisuća eura ne može provesti tek osnovano poduzeće, ili poduzeće s prihodima nerazmjerno malim u odnosu na investiciju koju priprema i predlaže.

Zaključujemo, pokretanje vlastitog staračkog doma uz pomoć bespovratnih sredstava iziskuje sveobuhvatnu i dugotrajnu pripremu.