Full logo

Osnovna i obrtna sredstva

Osnovna i obrtna sredstva svakodnevna su pojava u poslovanju poduzeća no nerijetko se događa da ih poduzetnici u svojem vlastitom poslovanju ne znaju prepoznati. Predmetna tema nije krucijalno važna za poslovanje poduzeća no razumijevanje iste će biti od koristi ukoliko se planirate prijaviti na jedan od natječaja za dodjelu bespovratnih ili povoljnih kreditnih sredstava, ili pak jamstava!

Osnovna sredstva su ona sredstva koja su poduzetniku neophodna za vršenje poslovanja, koriste se u dužem vremenskom razdoblju, podliježu obračunu amortizacije, odnosno otpisu vrijednosti robe te se ubrajaju u dugotrajnu imovinu nekog poduzeća. Osnovna sredstva mogu biti stečena kupnjom, izgradnjom ili izradom, razmjenom, darivanjem i slično. Obzirom na navedeno, zaključujemo, računala i računalna oprema osnovna su sredstva poduzeću za razvoj aplikacija u IT sektoru, CNC i drugi strojevi, osnovna su sredstva poduzećima koja se bave proizvodnjom ili preradom metala, a apartman je osnovno sredstvo poduzeću koje se bavi iznajmljivanjem smještajnih kapaciteta. Dakako, osnovno sredstvo ne mora uvijek biti neposredno vezano uz vršenje djelatnosti. Tako je na primjer i računalo osnovno sredstvo poduzeću koje iznajmljuje smještajne kapacitete.

Obrtna sredstva su ona sredstva kojima poduzeće raspolaže, a koja traju manje od jedne godine i koja su uključena u kratkotrajnu imovinu poduzeća. Temeljem spomenutog, obrtna sredstva mogu biti sirovine koje se koriste za proizvodnju, plaće zaposlenika, najam poslovnog prostora, potrošni uredski materijal i slično.

Ukoliko Vam treba pomoć oko definiranja osnovnih i obrtnih sredstava, javite nam se!