Full logo

Što je inflacija i kako inflacija „jede“ kredite?

U ovom tekstu nećete pronaći suhoparne definicije inflacije i devalvacije, već ćemo te pojmove obraditi kroz efekte koje može osjetiti svaki pojedinac ili poduzeće na „vlastitoj koži“.

Inflaciju karakterizira porast cijena, a kako je došlo do inflacije najbolje ćete znati prema troškovima koje redovito radite. Naime, ako ste u jednom trenutku za 10 kuna mogli kupiti kruh i litru mlijeka, a trenutno, tek pola litre mlijeka za isti iznos novaca, više je nego izvjesno kako je došlo do inflacije. Drugim riječima, Vaših deset kuna ne vrijedi kao prije, već osjetno manje, što znači da je došlo i do devalvacije.

Nerijetko u inflaciji vidimo rješenje za kredite i očekujemo kako bi ih ona trebala „pojesti“. Donekle možemo govoriti u tom kontekstu, ali to ipak ovisi o trajanju inflacije kao i brzini porasta osobnih prihoda (u slučaju fizičkih osoba). Uz pretpostavku da je rata kredita fiksna te pretpostavku brzog prosta plaće kako bi se održala kupovna moć u periodu inflacije, kudikamo ćete lakše servisirati kreditne obaveze.