Full logo

Investicijska studija

Investicijski elaborat ili studija predstavlja detaljno dokumentirano objašnjenje ulaganja u poslovnu aktivnost, no fokusira se isključivo na specifičnu investiciju i njezin utjecaj na budući razvoj cjelokupnog poslovanja.

Ovaj dokument obično se priprema za određeni poslovni poduhvat s ciljem procjene isplativosti investicije i njenih potencijalnih učinaka. Također, služi kao osnova za donošenje odluka o ulasku u jedan od više alternativnih projekata.

S čime započinjemo?

Investicijska studija, poznata i kao investicijski elaborat, studija isplativosti ili izvedivosti, izrađuje se za potrebe različitih poduzeća te predstavnika javnog sektora. Obuhvaća investicijska ulaganja čija vrijednost premašuje iznos od 400.000,00 EUR. Često su ovi dokumenti neophodni privatnim investitorima te se često zahtijevaju kao dio dokumentacije prilikom apliciranja na kreditne programe poslovnih banaka ili financijske instrumente institucija kao što su HBOR i HAMAG – BICRO.

Investicijska studija detaljno razrađuje opis investicijskog ulaganja, investitora, lokaciju ulaganja te obuhvaća sveobuhvatnu analizu tržišta i poslovnog okruženja. Ključni rezultat investicijske studije su izračuni očekivane profitabilnosti projekta, kroz niz statičkih i dinamičkih pokazatelja, te financijskih izvještaja.

Što možete očekivati od nas?​

  • Dubinska analiza: provodimo detaljnu analizu investicijskog okruženja, tržišnih trendova, konkurencije i regulatornih faktora kako bismo identificirali ključne čimbenike koji će utjecati na uspjeh projekta.
  • Strateško planiranje: na temelju prikupljenih podataka, razvijamo strategiju poslovanja koja odražava vaše ciljeve i maksimizira potencijal Vašeg poslovanja.
  • Financijske projekcije: izrađujemo precizne financijske projekcije koje obuhvaćaju prihode, rashode, te omogućavaju procjenu profitabilnosti i očekivanih povrata ulaganja, projekciju cash flow-a te analizu osjetljivosti na rizike
  • Analiza rizika: identificiramo potencijalne rizike i izazove projekta te razvijamo strategije za njihovo upravljanje kako bismo minimizirali negativne utjecaje na investiciju.
  • Strateški savjeti: pružamo strateške smjernice i preporuke za optimizaciju investicijskog plana, uzimajući u obzir vaše ciljeve i resurse.
  • Profesionalnost i stručnost: pružamo sveobuhvatan dokument kojeg možete koristiti za prezentaciju investitorima, aplikaciju za kredit, prijavu na javne pozive za dodijelu bespovratnih sredstava ili vođenje poslovanja.
  • Kontinuirana podrška: nakon izrade investicijske studije, ostajemo na raspolaganju za dodatna pitanja, savjete ili prilagodbe.

Rezultati ovih studija pružaju jasne smjernice o isplativosti ulaska u određeni posao ili investiciju, čineći ih ključnim dokumentima projektne dokumentacije prilikom apliciranja za kreditna sredstva ili bespovratna financijska sredstva.

Naš tim stručnjaka posjeduje bogato iskustvo u izradi investicijskih studija za različite sektore i vrste projekata.
Uzimajući u obzir vaše ciljeve, resurse i izazove, pristupamo svakom projektu individualno, provodeći temeljitu analizu tržišta, financijskih projekcija, te identificirajući ključne faktore uspjeha i potencijalne rizike.