Full logo

Krediti za poduzetnike

Poduzetnici jako često koriste kreditna sredstva kako za investicije, tako i za financiranje obrtnih sredstava. Znati pravu informaciju o poticajnim kreditima može dugoročno generirati velike uštede u pogledu troškova kamata i dugoročno olakšati poslovanje.

Ukoliko planirate investiciju na dulji period, tada savjetujemo prioritetno korištenje poticajnih uvjeta pri državnim bankama ili agencijama. Primjera radi, planirate li investiciju od 300.000 eura na period od 10 godina, a komercijalna banka Vam ponudi kamatu od 3,45%, Vaša bi mjesečna rata tada iznosila cca 2.960,00 eura, a na kraju otplatnog roka biste banci platili preko 55.000 eura kamata. Usto, imali biste brojne dodatne troškove poput troškova obrade zahtjeva ili rezervacije sredstava.

S druge strane, kada biste za isti iznos i ročnost kredita koristili poticajni kredit s 0,8% kamate kakav je trenutno otvoreni kreditni program HBOR-a naziva, „Investicije posebnih segmenata MSP-ova“, Vaša mjesečna rata ne bi bila znatno manja, svega 350.00 eura manja, ali biste dugoročno ostvarili znatne uštede. Naime, za razliku od prethodno spomenutih uvjeta komercijalnih banaka, korištenjem ovog kredita biste nakon cijelog otplatnog roka platili oko 12.250 eura kamata što je gotovo 4,5 puta manje nego kod komercijalnih banaka. Usto, poticajni krediti u pravilu isključuju dodatne troškove poput troškova obrade zahtjeva ili rezervacije sredstava što je također određena ušteda.

Napravite uslugu svom poslovanju i kada se zadužujete, napravite to uz najmanje dugoročno financijsko opterećenje. Imamo veliko iskustvo u pripremi poduzetnika za kreditne programe i u tome smo vrlo uspješni, stoga nam se javite s povjerenjem.