Full logo

Investicije posebnih segmenata MSP-ova

Zašto odabirati ovaj kreditni program?

Tko se može prijaviti?

 • poduzetnici početnici
 • mladi poduzetnici
 • žene poduzetnice
 • poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH, (potpomognuta područja, brdsko-planinska područja, otoke)
 • poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI)

Kakvo poslovanje treba biti ako se želite prijaviti?

 • ukoliko već poslujete godinu ili dvije, poslovanje mora biti pozitivno i rastuće
 • nije poželjno da imate druge oblike postojećih zaduženja (kredit, leasing itd.)
 • osigurana sredstva za vlastito učešće u investiciji (barem 20%)
 • sklopljeni ugovori o poslovnoj suradnji s kupcima/dobavljačima
 • osigurana sredstva osiguranja (nekretnina za hipoteku, imovina za zalog, jamstva i sl.)

Kakvi su uvjeti kreditiranja?

Što se može financirati?

1. Osnovna sredstva:
 • Oprema, strojevi i uređaji
 • Računalna oprema i softveri
 • N1 vozila i radna vozila
 • Ulaganja u turističku infrastrukturu
 • Poslovni prostori, građevinski objekti i dr.
2. Obrtna sredstva:
 • Dobavljači, plaće, režije i sl. (do 30% iznosa zajma)

Instrumenti osiguranja (kolateral):

 • zadužnice korisnika zajma
 • po potrebi založna prava i hipoteka i dr.

Do kada se možete prijaviti?

Kako olakšati put do poticajnog kredita?

Što mi nudimo svojim klijentima?

 • izrada investicijske studije
 • izrada poslovnog plana
 • priprema dokumentacije i korespondencija s HBOR-om
 • realizacija poticajnog zajma

Zainteresirani ste?

Kontaktirajte nas odmah!

Povezani natječaji